Ο λαγός και ο σκαντζόχοιρος

Es war einmal ein Igel, der traf bei seinem Morgenspaziergang einen Hasen.

Ήταν μία φορά κι έναν καιρό ένας σκαντζόχοιρος. Εκεί που έκανε τον πρωινό του περίπατο συνάντησε έναν λαγό.

Weiterlesen / Συνέχεια (pdf)


„Wohin willst du denn mit deinen kurzen, krummen beinen?“, spottete der Hase.
„Πού πας εσύ με τα κοντά, κυρτά σου ποδαράκια;“, τον κορόιδεψε ο λαγός.

Der Igel ärgerte sich sehr. „Meine Beine sind mindestens so gut wie deine.“

Ο σκαντζόχοιρος θύμωσε πολύ. „Τα πόδια μου είναι το λιγότερο τόσο καλά όσο τα δικά σου.“

„Bei einem Wettlauf wirst du sehen,dass ich schneller laufen kann als du“, sagte der Hase. Da sich Herr und Frau Igel zum Verwechseln ähnlich sein, versteckte der Igel seine Frau unten in einer Ackerfurche und lief zu dem Hasen zurück.

„Αν κάνουμε έναν αγώνα θα δεις ότι είμαι πιο γρήγορος από σένα“, είπε ο λαγός. Επειδή ο κύριος και η κυρία σκαντζόχοιρου ήταν σχεδόν ίδιοι, έκρυψε ο σκαντζόχοιρος τη γυναίκα του σε ένα αυλάκι κι επέστρεψε στον λαγό.

„Es kann losgehen!“, sagte er. Der Hase rannte wie ein Sturmwindden Acker hinunter.

„Μπορούμε να ξεκινήσουμε!“, του είπε και ο λαγός έτρεξε σαν τρελός όλο το χωράφι.

Der Igel lief nur drei Schritte, duckte sich und blieb gemütlich sitzen. Als der Hase in vollem Lauf am Ziel ankam, rief ihm die Igelfrau entgegen: „Ich bin schon da!“

Ο σκαντζόχοιρος έκανε μόνο τρία βήματα, έσκυψε και κάθισε χαλαρά κάτω. Μόλις ο λαγός έφτασε τρέχοντας στον τερματισμό, του φώναξε η γυναίκα του σκαντζόχοιρου: „Είμαι ήδη εδώ!“

Da dachte der Hase, dass es der Igel selbst sei und rief wütend: „Noch mal!“

Ο λαγός νόμιζε πως ήταν ο ίδιος ο σκαντζόχοιρος και φώναξε θυμωμένος: „Πάμε ξανά!“

Er rannte zurück, so dass ihm die Ohren um den Kopf flogen. Aber als er oben ankam, rief ihm der Igel entgegen: „Ich bin schon da!“

Έτρεξε πίσω τόσο γρήγορα, που κόντεψαν να του φύγουν τα πόδια. Μόλις έφτασε στο τέλος, του φώναξε ο σκαντζόχοιρος: „Είμαι ήδη εδώ!“

Der Hase schrie wütend: “ noch mal!“

Ο λαγός φώναξε θυμωμένος: „Πάμε ξανά!“

„So oft du willst!“, sagte der Igel. Aber immer wenn der Hase oben oder unten ankam, er rief einer der Igel: „Ich bin schon da!“

„Όσες φορές θέλεις!“, του είπε ο σκαντζόχοιρος. Αλλά κάθε φορά που ο λαγός έφτανε στον τερματισμό, του φώναζε ένας σκαντζόχοιρος: „Είμαι ήδη εδώ!“

Schließlich blieb der Hase erschöpft mitten auf dem Acker liegen und konnte nicht mehr sehen, dass der Igel und die Igel Frau vergnügt nach Hause liefen…

Στο τέλος ο λαγός ξάπλωσε κουρασμένος στη μέση του χωραφιού και δεν είδε πως ο σκαντζόχοιρος και η σκαντζοχοιρίνα ξεκίνησαν ευτυχισμένοι για το σπίτι τους…

Advertisements