Der Balkan lernt Deutsch

Τα Βαλκάνια μαθαίνουν γερμανικά

Die Nachfrage nach Deutschkursen ist in den Ländern des Westbalkan groß. Viele wollen mit Deutschkenntnissen ihre Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbessern, auch Sprachkurse für Kinder sind sehr gefragt.

Η ζήτηση για τμήματα εκμάθησης γερμανικών στις δυτικές χώρες των Βαλκανίων είναι μεγάλη. Πολλοί είναι εκείνοι που, μαθαίνοντας γερμανικά, επιθυμούν να βελτιώσουν την πιθανότητα εύρεσης εργασίας στη Γερμανία. Μεγάλη είναι η ζήτηση και για παιδικά τμήματα.

Weiterlesen / Συνέχεια (pdf)

„Eins, zwei, meine Mutter kommt vorbei, drei, vier, mein Vater ist auch hier…“, ertönt aus einem der Unterrichtsräume des Goethe-Instituts in Tirana. Eine Gruppe von Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren lernt die deutsche Sprache mit Musik und Liedern.

„Ένα, δύο, η μητέρα μου θα περάσει από εδώ, τρία, τέσσερα και ο πατέρας μου είναι εδώ… (στα γερμανικά ομοιοκαταληκτεί), ακούγεται από τις αίθουσες διδασκαλίας του Ινστιτούτου Goethe στα Τίρανα. Μία ομάδα παιδιών από 8 έως 12 ετών μαθαίνει γερμανικά με μουσική και τραγούδια.

Goethe Institut, Athen / Ινστιτούτο Goethe στην Αθήνα

Das Interesse an der deutschen Sprache, an Deutschland und an deutscher Kultur ist in Albanien sehr groß. Der Andrang auf die Deutschkurse und Prüfungen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, und das neue Goethe-Institut zählt dieses Jahr rund 4000 Kursteilnehmer, 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch deshalb wurde der Umzug in ein neues, größeres Gebäude nötig.

Το ενδιαφέρον στην Αλβανία για τη Γερμανία, τη γλώσσα και την κουλτούρα της είναι πολύ μεγάλο. Η συμμετοχή σε τμήματα εκμάθησης και πιστοποίησης γερμανικών αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Το νέο Ινστιτούτο Goethe μετρά φέτος περίπου 4.000 μαθητές, 22% περισσότερους σε σχέση με πέρυσι – ένας από τους λόγους που το ανάγκασαν να μετακομίσει σε νέες, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.

Griechisches Einwanderung Forum Mofeu (griechisch) / Ελληνικό φόρουμ μετανάστευσης Mofeu (ελληνικά)

Aber nicht nur in Albanien ist das Interesse an Deutsch groß. Auch in Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Serbien und der Türkei hat die Nachfrage deutlich zugenommen. „Deutschkenntnisse auf dem Balkan – nie waren sie so wertvoll wie heute“, sagt Matthias Makowski, Leiter der Region Südosteuropa beim Goethe-Institut in Athen. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Nach einer jüngsten Erhebung ist die Zahl der Menschen in Südosteuropa, die Deutsch lernen, in die Höhe geschnellt. „In Kursen des Goethe-Instituts, in den Schulen, sowie an Universitäten lernen zurzeit rund 64.000 Menschen in Mazedonien, 307.000 in Bosnien-Herzegowina, 140.000 in Serbien und 269.000 in Griechenland die deutsche Sprache“, sagt Makowski. Auch die Privatschulen haben zurzeit Hochkonjunktur.

Δεν δείχνει μόνο η Αλβανία ωστόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τα γερμανικά. Η ζήτηση έχει ανέβει εμφανώς και στη Βοσνία-Εζεργοβίνη, ΠΓΔΜ, Σεβία και την Τουρκία. „Η γνώση γερμανικών στα Βαλκάνια είναι πολύτιμη όσο ποτέ“, εξηγεί ο Matthias Makowski, διευθυντής του Ινστιτούτου Goethe για τη νοτιοανατολική Ευρώπη στην Αθήνα. Οι αριθμοί είναι σαφείς. Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα, ο αριθμός των ανθρώπων που μαθαίνουν γερμανικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη, έχει εκτοξευθεί.“Περίπου 64.000 άνθρωποι στην ΠΓΔΜ, 307.000 στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 140.000 στη Σερβία και 269.000 στην Ελλάδα παρακολουθούν τα μαθήματα του Ινστιτούτου Goethe σε σχολεία και πανεπιστήμια“, λέει ο Makowski. Μεγάλη είναι η συμμετοχή και στα ιδιωτικά σχολεία.

Deutsche Kurshause in Griechenland (griechisch) / Φροντιστήρια γερμανικών στην Ελλάδα (ελληνικά)

Vor allem bei der Erwachsenenbildung verzeichnet man großen Zuwachs. Dabei seien die meisten Kursteilnehmer in den Ländern Südosteuropas junge Leute. Sie haben meist einen Schul- und oft einen Hochschulabschluss und wollen sich auf einen Job, ein Praktikum oder Studium vorbereiten.

Η μεγαλύτερη αύξηση μαθητών καταγράφεται στους ενήλικες, ωστόσο οι περισσότεροι συμμετέχοντες στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι νέοι άνθρωποι. Συνήθως διαθέτουν απολυτήριο λυκείου και πτυχίο πανεπιστημίου και θέλουν να προετοιμαστούν για μία θέση εργασίας, πρακτική άσκηση ή σπουδές.

Quelle / Πηγή

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s

Create a website or blog at WordPress.com

Nach oben ↑

%d Bloggern gefällt das: