Mahatma Gandhi, der Vater der indischen Unabhängigkeit

Mahatma Gandhi, ο πατέρας της ινδικής ανεξαρτησίας

Dieser Artikel ist auch als Audiodatei verfügbar
Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο και σε αρχείο μουσικής

Mohandas Karamchand Gandhi, bekannter als Mahatma Gandhi, wurde bekannt für die Wahrung der Menschenrechte und seinen gewaltlosen Widerstand gegen Englands Kolonialmacht. Sein Name gilt heute als Synonym für Freiheit.

Ο Mohandas Karamchand Gandhi, γνωστότερος ως Mahatma Gandhi, έγινε γνωστός για τον αγώνα του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ειρηνική επανάσταση ενάντια στους Άγγλους αποικιοκράτες. Το όνομα του έχει γίνει σήμερα συνώνυμο της ελευθερίας.

Das Britische Reich
Η βρετανική αυτοκρατορία

Gandhi wurde am 2. Oktober 1869 in Porbandar in Indien geboren. Er stammte aus einer wohlhabenden Familie, die zur gesellschaftlichen und politischen Oberschicht gehörte. 1888 studierte er in London. Weil das Leben dort als zu weltlich und deshalb verwerflich galt, wurde er aus seiner Kaste ausgeschlossen.

Ο Gandhi γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1869 στο Porbandar της Ινδίας. Καταγόταν από μια εύπορη οικογένεια, η οποία ανήκε στην ανώτερη κοινωνική και πολιτική τάξη. Το 1888 ξεκίνησε τις σπουδές του στο Λονδίνο. Επειδή η ζωή εκεί θεωρούταν υπερβολικά κοσμική και επομένως κατακριτέα, ο Gandhi αποκλείστηκε από την κάστα του.

India – Culture and Etiquette
Ινδία – Κουλτούρα και εθιμοτυπία

Während seines Aufenthalts in England beschäftigte sich Gandhi ausgiebig mit vielen Religionen. Sein hinduistischer Glaube wurde dabei immer wichtiger für ihn, dennoch erkannte er die anderen Religionen an – die Bergpredigt aus dem Neuen Testament hatte großen Einfluss auf seine Idee vom gewaltlosen Widerstand.

Κατά την παραμονή του στην Αγγλία, ο Gandhi ασχολήθηκε έντονα με πολλές θρησκείες. Η ινδουιστική πίστη έπαιζε όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή του, όμως αναγνώριζε και τις άλλες θρησκείες. Η επί του Όρους ομιλία της Καινής Διαθήκης ήταν σημαντική για τη διαμόρφωση της ιδέας της ειρηνικής επανάστασης.

Die Bergpredigt erklärt
Η ουσία της επί του Όρους ομιλίας

Nach dem Abschluss seines Studiums, kehrte Gandhi zurück nach Indien. Da er offiziell weiterhin ausgeschlossen war, nahm ihn nur ein Teil der Kaste wieder auf. Als ein ein reicher Kaufmann und Geschäftsfreund seines Bruders, ihm eine Stelle als beratender Anwalt seiner Gesellschaft in Südafrika anbot, nahm er sofort an.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Gandhi επέστρεψε στην Ινδία. Μόνο ένα μέρος της κάστας του τον δέχθηκε πίσω, καθώς επισήμως ήταν ακόμη αποκλεισμένος. Ένας πλούσιος έμπορος και φίλος του αδερφού του, του πρόσφερε μια θέση νομικού συμβούλου στην εταιρεία του στη Νότιο Αφρική και ο Gandhi δέχθηκε αμέσως.

Das Kastensystem in Indien
Οι κάστες στην Ινδία

In Südafrika praktizierte Gandhi zum ersten Mal den passiven, gewaltlosen Widerstand, indem er die dort lebenden Inder gegen die strikten Apartheidgesetze vereinte. Einige Jahre später kehrte er in seine Heimat zurück und setzte den Kampf gegen die Fremdherrschaft der Briten fort.

Στη Νότιο Αφρική εφάρμοσε για πρώτη φορά την τακτική της ειρηνικής επανάστασης, οργανώνοντας τους ντόπιους Ινδούς εναντίων των αυστηρών νόμων του Apartheid. Λίγα χρόνια αργότερα, επέστρεψε ξανά στην πατρίδα του και συνέχισε τον αγώνα κατά της βρετανικής ηγεμονίας.

Gandhi in Südafrika
Ο Gandhi στη Νότιο Αφρική

Auf Reisen durch das ganze Land richtete sich Gandhi gegen den Import englischer Stoffe und rief dazu auf, zu Hause selbst Stoffe herzustellen. Damit machte er das Spinnrad zum Symbol der indischen Unabhängigkeit, welches noch heute die indische Flagge ziert.

Ο Gandhi έκανε περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα, κινητοποιώντας τον κόσμο να εναντιωθεί στις αγγλικές εισαγωγές, παρασκευάζοντας ο ίδιος τα δικά του υλικά. Εκεί μετέτρεψε σε σύμβολο της ινδικής ανεξαρτησίας την ανέμη, η οποία μέχρι και σήμερα κοσμεί την ινδική σημαία.

Gandhi an seinem Spinnrad: Die berühmte Fotografie und ihre Geschichte
Ο Gandhi στην ανέμη του: Η διάσημη φωτογραφία και η ιστορία της

In der Spinnrad-Kampagne, die Großes Aufsehen erregte, war es ihm gelungen, das indische Volk auf einen friedlichen Weg des Widerstands zu führen. Dabei nutzte Gandhi seine Stellung nie aus. Wegen seiner strengen, selbstlosen Lebenshaltung und seines Kampfes gegen Religionskonflikte wird er noch heute im Volk als große Seele oder “Mahatma“ genannt.

Στην „εκστρατεία της ανέμης“, η οποία συγκέντρωσε τα μάτια όλου του κόσμου, κατόρθωσε να οδηγήσει τον ινδικό λαό σε μια ειρηνική επανάσταση. Κατά τη διάρκειά της, ο Gandhi δε χρησιμοποίησε ποτέ τη θέση του. Εξαιτίας αυτής της αυστηρής, ανιδιοτελούς στάσης του απέναντι στη ζωή και του αγώνα του εναντίων των θρησκευτικών συγκρούσεων, ο λαός τον αποκαλεί μέχρι και σήμερα μια „μεγάλη ψυχή“ ή „Mahatma“.

Bedeutung von “Mahatma“
Τι σημαίνει „Mahatma“;

Gandhi trug weiter zur Unabhängigkeit seines Landes bei mit dem berühmten „Salzmarsch“: Zusammen mit einer wachsenden Gruppe von Anhängern, lief er zweihundert Kilometer zum Meer. Damit protestierte er gegen die Kontrolle des Meersalzes von den Briten und die hohe Steuern. Arme Menschen konnten sich kaum Salz leisten, obwohl es in einem so heißen Land ein sehr wichtiges Lebensmittel ist.

Ο Gandhi συνέχισε να αγωνίζεται για την ανεξαρτησία της χώρας του με την περιβόητη „πορεία του άλατος“: Μαζί με τους αυξανόμενους οπαδούς του, έτρεξαν μια απόσταση διακοσίων χιλιομέτρων μέχρι τη θάλασσα. Με αυτό τον τρόπο αντιδρούσε στον έλεγχο του αλατιού και τους υψηλούς φόρους από τους Βρετανούς. Οι φτωχοί άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν αλάτι, ένα ιδιαίτερα σημαντικό αγαθό σε μια τόσο ζεστή χώρα.

Warum Salz wichtig in heiße Länder ist
Γιατί είναι το αλάτι σημαντικό στις θερμές χώρες;

Vor den Salzwerken hatten die Engländer Soldaten postiert, die jeden einzelnen mit ihren Schlagstöcken niederschlugen. Doch keiner wehrte sich dagegen und so gerieten die Briten international unter Druck. Wie war ein Feind zu bekämpfen, der keine Gewalt benutzt, aber trotzdem resolut ist?

Οι Άγγλοι είχαν τοποθετήσει μπροστά στα ορυχεία του αλατιού στρατιώτες , οι οποίοι χτύπησαν όλους τους διαδηλωτές με τα γκλομπ τους. Παρόλα αυτά κανένας δεν τους πρόβαλε αντίσταση και αυτό έκανε την παγκόσμια κοινή γνώμη να στραφεί εναντίων των Βρετανών. Πως μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έναν εχθρό, ο οποίος δε χρησιμοποιούσε βία, αλλά ήταν τόσο αποφασιστικός;

Salzmarsch Videodokumentation
Βίντεο-ντοκιμαντέρ για την πορεία του άλατος

1947 hatte Gandhi sein Ziel erreicht. Geschwächt durch den Zweiten Weltkrieg, Großbritannien trat endgültig den Rückzug an und Indien wurde unabhängig.

Το 1947 ο Gandhi πέτυχε το στόχο του. Οι Άγγλοι, αποδυναμωμένοι από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποχώρησαν πλέον οριστικά και η Ινδία έγινε ανεξάρτητη.

Video Archiv, 15/08/1947: Tag der Unabhängigkeit in Indien
Βίντεο-Αρχείο, 15/08/1947: Η ημέρα της ανεξαρτησίας στην Ινδία

Unmittelbar danach kam es zu einem bürgerkriegsähnlichen Zustand in Indien. Hindus, Muslimen und Sikhs kämpften gegeneinander und Ghandi machte sich sie alle zu Gegnern. Am 30. Januar 1948 wurde er in Delhi von einem fanatischen Hindu erschossen. Gandhi vergab ihm noch im Sterben liegend. Sein Leichnam wurde verbrannt und die Asche im heiligen Fluss der Hindus, dem Ganges, verstreut.

Αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίηση η Ινδία περιέπεσε σε μια κατάσταση που θύμιζε εμφύλιο πόλεμο. Ινδουιστές, μουσουλμάνοι και σιχ πάλευαν μεταξύ τους και ο Gandhi εναντιώθηκε σε όλους. Στις 30 Ιανουαρίου του 1948 στο Δελχί, ένας φανατικός ινδουιστής τον πυροβόλησε. Από το κρεβάτι και στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, ο Gandhi τον συγχωρεί. Το σώμα του αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του έπεσαν μέσα στον Γάγγη, τον ιερό ποταμό των Ινδών.

Video Archiv: Gandhis Asche wird im Ganges verstreut
Βίντεο-αρχείο: Οι στάχτες του Gandhi τοποθετούνται στον Γάγγη

 

 

– Relevante Produkte –


Gandhi
Nur ein Mann konnte das britische Empire bezwingen und seinem Land die Unabhängigkeit geben. Sein Ziel war die Freiheit, sein Weg die Gewaltlosigkeit und seine Waffe die Menschlichkeit. Richard Attenborough erhielt für seinen mit 8 Oscars ausgezeichneten Film die Auszeichnung „Beste Regie“. Der Film beschreibt das Leben Ghandis – eine der größten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Gandhi (Ben Kingsley) geht 1893 als Rechtsanwalt nach Südafrika, um die dort lebenden Inder gegen die strikten Apartheidsgesetze zu vereinen. Er praktiziert dort zum ersten Mal den passiven, gewaltlosen Widerstand, der später zum Kennzeichen seines Freiheitskampfes gegen die Briten wird. Ab 1915 lebt er dann wieder in Indien und verfolgt nur ein Ziel: Indiens Unabhängigkeit vom britischen Empire. Aber mehr als 30 mühsame Jahre vergehen, bis sein Traum wahr wird und Indien 1947 die Unabhängigkeit erhält.

Das Britische Empire (Spiegel Geschichte)
Die Weltsprache Englisch hat sich nicht zuletzt deshalb durchgesetzt, weil Großbritanien einst, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, über ein Viertel der Erdbevölkerung und einen ebenso großen Teil der Landmasse herschte. »Die Weltgeschichte kennt nichts Großartigeres als das Britische Empire«, verkündete damals, zur Zeit der größten Ausdehnung dieses Imperiums, Lord Curzon als Vizekönig von Indien. Doch wie kam es, dass eine Insel am Rande Europas, die später als die kontinentalen Großmächte der frühen Neuzeit damit begonnen hatte, fremde Länder zu erobern, zur stärksten Kolonialmacht der Geschichte wurde?

Der Kolonialismus: Geschichte der europäischen Expansion
Thema dieses Bandes ist die Kolonisierung als Vorläufer der Globalisierung. Ausgehend von Italien, wurden zunächst Spanien und Portugal in der europäischen kolonialen Expansion aktiv, dann aber auch England, die Niederlande und Frankreich. Da die Versuche Brandenburg-Preußens scheiterten, wurde das Deutsche Reich erst am Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Kolonialmacht. Zunächst werden in einem Überblick Entstehung und Wachsen der Kolonialreiche bis zu ihrem Ende beleuchtet, wobei der Bogen von den Hintergründen für ihre Begründung im späten Mittelalter bis zur Dekolonisation im 20. Jahrhundert gespannt wird, wenngleich der Schwerpunkt auf der Frühen Neuzeit liegt. Das breit gefächerte Thema gibt nicht nur Einblick in Abläufe und wirtschaftliche Verflechtungen, sondern berücksichtigt auch Einzelschicksale und ausgewählte Quellenzeugnisse. Rückbezüge auf die Kultur, Küche und Musik Europas spielen dabei eine wichtige Rolle.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Create a website or blog at WordPress.com

Nach oben ↑

%d Bloggern gefällt das: