Bitcoin: Einer der fünf Chef-Entwickler steigt aus

Bitcoin: Ένας από τους πέντε δημιουργούς του αποχωρεί

Dieser Artikel ist auch als Audiodatei verfügbar
Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο και σε αρχείο μουσικής

Einer der fünf Chefentwickler verkündet seinen Rückzug aus der Kryptowährung, weil Bitcoin “gescheitert“ sei und die Blockchain-Technologie “am Rande des Kollapses“ stehe.

Ένας από τους πέντε δημιουργούς του του ψευδονομίσματος ανακοινώνει την αποχώρησή του, επειδή το Bitcoin „έχει αποτύχει“ και η τεχνολογία Blockchain βρίσκεται „στα πρόθυρα της κατάρρευσης“.

Was ist Bitcoin ? (Artikel, deutsch)
Τι είναι το Bitcoin; (Άρθρο, γερμανικά)

Am vergangenen Freitag schrieb Hearn in einem Blogeintrag, dass das Fundament zerstört sei und der Preis-Trend langfristig nur nach untern zeigen könne. Er selbst werde nun nicht mehr zur Bitcoin-Entwicklung beitragen und habe all seine Münzen verkauft. Nach Hearns Kritik stürzte der Kurs von 430 US-Dollar auf unter 360 US-Dollar. 

Την περασμένη Παρασκευή ο Hearn δημοσίευσε σε μια ανάρτηση Blog, πως το θεμέλιο (του Bitcoin) έχει καταστραφεί και η μακροπρόθεσμη τάση της τιμής δε μπορεί παρά να είναι πτωτική. Ο ίδιος θα σταματήσει να συμβάλει στην εξέλιξη του Bitcoin και έχει ήδη πουλήσει τα δικά του. Μετά την κριτική του Hearn, η τιμή βυθίστηκε από τα 430 δολάρια σε λιγότερο από 360.

Nach Ansicht von Hearn ist Bitcoin gescheitert, weil die Community gescheitert ist: „Was ein neues, dezentrales Geld ohne „too big to fail“ Institutionen werden sollte, wurde zu einem System, das komplett von einer Handvoll Leuten kontrolliert wird.“

Σύμφωνα με τον Hearn, το Bitcoin απέτυχε, επειδή απέτυχε Η κοινότητά του: „Αυτό που υποτίθεται θα ήταν μια αποκεντρωμένη μορφή χρήματος, χωρίς (τραπεζικά) ιδρύματα που θα πρέπει να διασώζονται πάση θυσία λόγω μεγέθους, εξελίχθηκε σε ένα σύστημα που ελέγχεται εξολοκλήρου από λίγους.“

„Die Mechanismen, die das verhindern sollten, sind zusammengebrochen, sodass es nicht länger einen Grund gibt zu denken, Bitcoin könne tatsächlich besser sein als das existierende Finanzsystem.“ Konkret geht es darum, dass das Bitcoin-Netz an seiner Kapazitätsgrenze arbeite. Versuche, die Leistung des Blockchain-Systems auszubauen, würden von chinesischen Bitcoin-Miners blockiert werden. „Wenn Netzwerke ihre Kapazitätsgrenzen überschreiten, werden sie unzuverlässig.“

„Οι μηχανισμοί, οι οποίοι θα απέτρεπαν κάτι τέτοιο να συμβεί έχουν καταρρεύσει σε τέτοιο βαθμό, που δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το Bitcoin θα γίνει καλύτερο από το υπάρχον χρηματοοικονομικό σύστημα.“ Συγκεκριμένα, το πρόβλημα είναι πως το δίκτυο του Bitcoin λειτουργεί στα όρια της χωρητικότητας του. Όσες προσπάθειες γίνονται για να αυξηθεί η απόδοση του δικτύου, εμποδίζονται από κινέζους Bitcoin-Miners. „Όταν ένα δίκτυο υπερβαίνει το όριο χωρητικότητάς του, γίνεται αναξιόπιστο.“

Blockchain, die Technologie hinter Bitcoin, hat nach Ansicht vieler das Potenzial, die traditionelle Finanzindustrie zu zerstören. Eine Allianz der mächtigsten Banken, darunter Goldman Sachs, JP Morgan, UBS und Credit Suisse, will das verhindern, indem sie sich Blockchain selbst zunutze macht.

Το Blockchain, η τεχνολογία πίσω από το Bitcoin, είχε κατά τη γνώμη πολλών τη δυνατότητα να καταστρέψει το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μια συμμαχία των ισχυρότερων τραπεζών, μεταξύ των οποίων Goldman Sachs, JP Morgan, UBS και Credit Suisse, προσπαθεί να αποτρέψει κάτι τέτοιο, χρησιμοποιώντας το Blockchain για δικό της όφελος.

“Die unheimliche Blockchain Allianz der Banken“ (Artikel, deutsch)
„Η ανατριχιαστική συμμαχία Blockchain των Τραπεζών“ (Άρθρο, γερμανικά)

Interessanterweise hat nämlich ausgerechnet Hearn die Seiten gewechselt: Er arbeitet Reuters zufolge inzwischen für das Startup R3, welches diese Allianz anführt und eine Blockchain-Technologie für die Banken entwickeln. Hinter Hears Abgesang auf Bitcoin könnte also auch eine Menge Eigeninteresse stecken. Mike Hearn, hat auf die Vorwürfe, inzwischen mit einem Blogeintrag reagiert

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Hearn έχει αλλάξει στρατόπεδο: Σύμφωνα με το Reuters, εργάζεται στη νεοσύστατη εταιρεία R3, η οποία ηγείται αυτής της συμμαχίας και εξελίσσει μια τεχνολογία Blockchain για λογαριασμό των τραπεζών. Πίσω από την κριτική του Hears στο Bitcoin, θα μπορούσε λοιπόν να κρύβεται το προσωπικό όφελος. Εντωμεταξύ ο Mike Hearn, απάντησε στις κατηγορίες αυτές μέσω μίας δημοσίευσης σε Blog.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s

Create a website or blog at WordPress.com

Nach oben ↑

%d Bloggern gefällt das: