Marilyn Monroe – Die Biographie

Marilyn Monroe – Η βιογραφία

„Marilyn Monroe war ihrer Zeit weit voraus. Zu ihrer Zeit gab es jedoch weder die Pille, von einer Mondlandung konnte man nur träumen, noch wusste man, dass Atomkraft so gefährlich ist. Das muss man beachten, um zu verstehen, in welcher Zeit sie lebte.“

– David Brown, Soziologe, San Francisco, USA, 1997

„Η Marilyn Monroe ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή της. Στην δική της εποχή δεν υπήρχε το χάπι, μία προσελήνωση ήταν απλώς όνειρο και δεν γνωρίζαμε ότι η ατομική ενέργεια είναι τόσο επικίνδυνη. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αν θέλουμε να καταλάβουμε σε ποιά εποχή ζούσε.“

– David Brown, Κοινωνιολόγος, San Francisco, ΗΠΑ, 1997

Marilyn Monroe verkörpert den amerikanischen Traum schlechthin. Ihr Leben gleicht der Geschichte von Aschenputtel: Ein armes, kleines Mädchen wird zum begehrten, erfolgreichen Hollywoodstar.

Η Marilyn Monroe ενσαρκώνει το αμερικάνικο όνειρο καθεαυτό. Η ζωή της ομοιάζει την ιστορία της σταχτοπούτας: Ένα φτωχό, μικρό κορίτσι γίνεται ένας αγαπημένος, επιτυχημένος αστέρας του Hollywood.

Marilyn Monroe wurde am 1. Juni 1926 als Norma Jeane Mortenson in Los Angeles geboren und am 6. Dezember 1926 freikirchlich auf den Namen Norma Jeane Baker getauft. Für ihre Mutter, die Filmcutterin Gladys Pearl Monroe, verheiratete Mortenson, war sie das dritte Kind. Von ihrem ersten Ehemann John Baker seit drei Jahren geschieden, hatte sie 1924 in zweiter Ehe den Missionar und Prediger Edward Mortenson (Lutheraner) geheiratet.

Η Marilyn Monroe γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1926 ως Norma Jeane Mortenson στο Los Angeles και στις 6 Δεκεμβρίου 1926 βαπτίστηκε από την ανεξάρτητη προτεσταντική εκκλησία με το όνομα Norma Jeane Baker. Για τη μητέρα της, την μοντέρ ταινιών Gladys Pearl Monroe, παντρεμένη ως Mortenson, ήταν το τρίτο παιδί. Έχοντας χωρίσει εδώ και τρία χρόνια από τον πρώτο της σύζυγο John Baker, παντρεύτηκε με δεύτερο γάμο το 1924 τον ιεραπόστολο και ιεροκήρυκα (λουθιρανός) Edward Mortenson.

John Baker war mit den beiden älteren Kindern Jack und Berniece 1923 in den mittleren Westen gezogen. Mit Edward Mortenson lebte Gladys nur 4 Monate zusammen, obwohl sie von ihm erst 1928 geschieden wurde. Marilyn Monroes wirklicher Vater war Charles Stanley Gifford, ein Arbeitskollege ihrer Mutter. Als dieser Weihnachten 1925 erfuhr, dass sie ein Kind von ihm erwartete, verließ er sie.

Ο John Baker είχε μετακομίσει μαζί με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά Jack και Berniece το 1923 στις μεσοδυτικές πολιτείες[ ]. Μαζί με τον Edward Mortenson έζησε η Gladys μόνο 4 μήνες, αν και δεν τον χώρισε μέχρι το 1928. Ο πραγματικός πατέρας της Marilyn Monroe ήταν ο Charles Stanley Gifford, ένας συνάδελφος της μητέρας της από τη δουλειά. Μόλις εκείνος έμαθε τα Χριστούγεννα του 1925 ότι εκείνη περίμενε (να γεννήσει) το παιδί του, την εγκατέλειψε.

In den ersten Jahren wuchs Norma Jeane bei einer Tagesmutter und bei Pflegeeltern auf, da die Mutter Geld verdienen musste. Ab 1934 litt Gladys an mentaler Labilität, bedingt durch ihre Religiosität, die in Widerspruch zu ihrer promisken Lebensgestaltung stand.

Τα πρώτα της χρόνια η Norma Jeane μεγάλωσε με μία νταντά και θετούς γονείς, αφού η μητέρα της έπρεπε να βγάζει λεφτά. Από το 1934 υποφέρει η Gladys από ψυχική αστάθεια, η οποία προκλήθηκε μέσω της θρησκευτικότητάς της, η οποία ερχόταν σε αντίθεση με το ασύδοτο τρόπο ζωής της.

Den Rest ihres Lebens verbrachte sie in verschiedenen Sanatorien. Sie starb am 11. März 1984 mit 81 Jahren als Gladys Eley in Florida. Norma Jeane bekam einen Vormund, Grace McKee, eine Freundin der Mutter. Diese schickte das Mädchen 1935 für 22 Monate in ein Waisenhaus in Los Angeles.

Το υπόλοιπο της ζωής της το πέρασε σε διάφορα σανατόρια. Πέθανε στις 11 Μαρτίου 1984 σε ηλικία 81 ετών ως Gladys Eley στην Florida. Η Norma Jeane απέκτησε έναν κηδεμόνα, την Grace McKee, μία φίλη της μητέρας της. Εκείνη έστειλε το κορίτσι το 1935 για 22 μήνες σε ένα ορφανοτροφείο στο Los Angeles.

Am 19. Juni 1942 verheiratete sie Norma Jeane mit 16 Jahren, kurz vor ihrem möglichen Schulabschluss, mit dem fünf Jahre älteren Nachbarsjungen James Edward Dougherty. Von ihm ließ sie sich am 13. September 1946 wieder scheiden.

Στις 19 Ιουνίου 1942 πάντρεψε την 16χρονη Norma Jeane, λίγο πρωτού αποφοιτήσει από το σχολείο, με το πέντε χρόνια μεγαλύτερο γειτονόπουλο James Edward Dougherty. Από αυτόν πήρε στις 13 Σεπτεμβρίου 1946 διαζύγιο.

1945 wurde Norma Jeane als Photomodell entdeckt und nach dem Besuch einer Mannequinschule erhielt sie 1946 von der 20th Century Fox ihren ersten Filmvertrag. Sie färbte ihre brünetten Haare blond und nahm den Künstlernamen Marilyn Monroe an. Marilyn verweist auf die Bühnenschauspielerin Marilyn Miller und Monroe auf den Familiennamen mütterlicherseits.

Το 1945 πρωτοεμφανίσθηκε[ „entdeckt“ σημαίνει όμως κανονικά „ανακαλύφθηκε“] η Norma Jeane ως φωτομοντέλο και μετά την φοίτησή της σε μία σχολή για μανεκέν, έλαβε το 1946 από την 20th Century Fox το πρώτο της συμβόλαιο για ταινία. Έβαψε τα καστανά μαλλιά της ξανθά και υιοθέτησε το καλλιτεχνικό όνομα Marilyn Monroe. Το Marilyn αναφέρεται στην ηθοποιό του θεάτρου Marilyn Miller και το Monroe στο επίθετο της μητέρας της.

Jung und talentiert, erregte sie Ende der 40er Jahre mit kleinen Rollen einiges Aufsehen. Ab 1950 war sie in den USA als Photomodell und Schauspielerin bekannt. Ein Aktphoto aus dem Jahre 1949 provozierte drei Jahre später einen weltweiten Skandal und ließ ihr Sex-Appeal weltberühmt werden.

Νέα και ταλαντούχα, προκάλεσε στα τέλη της δεκαετίας του 40 με μικρούς ρόλους αρκετή αίσθηση. Από το 1950 ήταν γνωστή στις ΗΠΑ ως φωτομοντέλο και ηθοποιός. Μία γυμνή φωτογράφιση από το έτος 1949 προκάλεσε τρία χρονια αργότερα ένα παγκόσμιο σκάνδαλο και πρόσδωσε στο σεξαπίλ της παγκόσμια φημη.

Am 14. Januar 1954 heiratete sie Baseballstar Joe DiMaggio. Die Ehe hielt nur bis zum 31. Oktober. Vom 29. Juni 1956 bis zum 20. Januar 1961 war sie mit dem bekannten Dramatiker Arthur Miller verheiratet. Aufgrund eines Frauenleidens, der Endometriose, blieben beide Ehen kinderlos.

Στις 14 Ιανουαρίου 1954 παντρεύτηκε τον αστέρα του Baseball Joe DiMaggio. Ο γάμος κράτησε μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, Από τις 29 Ιουνίου 1956 έως τις 20 Ιανουαρίου 1961 ήταν παντρεμένη με τον γνωστό δραματουργό (θεατρικό συγγραφέα) Arthur Miller. Λόγω μίας γυναικίας ασθένειας, της ενδομητρίωσης[ η εμφάνιση του ενδομήτριου ιστού έξω από τη μήτρα], έμειναν και οι δύο γάμοι χωρίς παιδιά.

Mitte der 50er Jahre verließ sie Hollywood, um in New York im Actors Studio bei dem Dramaturg Lee Strasberg Schauspielunterricht zu nehmen. Zusammen mit dem Photografen Milton H. Greene gründete sie ihre eigene Produktionsgesellschaft die Marilyn Monroe Production Inc. und setzte bei den Major Companies größere Mitspracherechte bei zukünftigen Filmen durch.

Στα μέσα της δεκαετίας του 50, άφησε πίσω της το Hollywood, για να λάβει στη New York στο Actors Studio μαθήματα ηθοποιίας από τον δραματουργό Lee Strasberg. Μαζί με τον φωτογράφο Milton H. Greene ίδρυσαν τη δική τους εταιρεία παραγωγών, την Marilyn Monroe Production Inc. και κατόρθωσαν να έχουν στις μεγάλες κινηματογραφικές εταιρειες μεγαλύτερο δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις για τις μελλοντικές ταινίες.

Ende der 50er Jahre geriet sie in eine persönliche Krise, aus der sie sich mit Hilfe der damals populären Psychoanalyse zu befreien hoffte. Ein tragischer, ärztlicher Kunstfehler beendete am 5. August 1962 das Leben der an Medikamente gewöhnten Schauspielerin.

Στα τέλη της δεκαετίας του 50 ενεπλάκει σε μια προσωπική κρίση, από την οποία ήλπιζε να βγει με τη βοήθεια της τότε δημοφιλούς ψυχοανάλυσης. Μία τραγική, ιατρική αμέλεια έδωσε τέλος στις 5 Αυγούστου 1962 στη ζωή της εξοικιωμένης στα φάρμακα ηθοποιού.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s

Create a website or blog at WordPress.com

Nach oben ↑

%d Bloggern gefällt das: